نقدوبررسي فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه حجت الاسلام والمسلمين آقاسيدكاظم ميريحيي

میراث مکتوب - اين مقاله به بررسي فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه حجت الاسلام و المسلمين آقا سيد كاظم ميريحيي در اراك پرداخته است.

نويسنده مقاله ضمن ارج نهادن بر كوشش مولف محترم فهرست براي معرفي نسخه هاي خطي كتابخانه هاي كوچك و كمتر شناخته شده، به بررسي نقاط ضعف اين فهرست پرداخته است. مقاله در سه بخش، كتابشناسي، نسخه شناسي، و حروفچيني، اشكالاتي را كه در اين فهرست وجود دارد تذكر داده است. نقد اين فهرست با هدف رسيدن به فهرست نگاري يكدست و استاندارد انجام شده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سوسن اصیلی که در فصلنامۀ نقد کتاب میراث سال دوم، شمارۀ 5، بهار 1394 منتشر شده است اینجا بخوانید.