مفتاح العلوم

میراث مکتوب - مفتاح العلوم، اثر سراج الدین ابویعقوب سكاكی (626__555)، دانشمند نامی ادبیات عرب، در سده هفتم قمری است.

این كتاب یكی از نامی ترین دانشنامه های علوم ادبی رایج روزگار خود است كه به شرح دوازده علم از علوم ادبی پرداخته است. بر این كتاب، تاكنون 131 شرح، حاشیه، تلخیص، و مانند آن نوشته شده است. تاكنون 52 نسخه خطی از این كتاب در ایران شناخته شده است كه نسخه خطی كتابخانه وزیری یزد یكی از دونسخه كهن این كتاب به تاریخ 701 ق یعنی 75 سال پس از درگذشت نویسنده است و از این حیث، نسخه ای قابل اعتنا برای تصحیح علمی است؛ تاكنون این كتاب در ایران تصحیح و چاپ نشده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ حسین مسرت که در تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ نقد کتاب میراث شماره 5، بهار 1394 منتشر شده است اینجا بخوانید.