سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و دومین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ظهر امروز 24 شهریور، در این مرکز برگزار شد.

از راست: محمدحسین ساکت و علی میرانصاری از راست: محمدحسین ساکت و علی میرانصاری
دکتر کریستین نوئل کریمی - عضو هیئت علمی انستیتو مطالعات ایرانی وین دکتر کریستین نوئل کریمی - عضو هیئت علمی انستیتو مطالعات ایرانی وین
دکتر آذرتاش آذرنوش - مدیر بخش ادبیات عرب مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی دکتر آذرتاش آذرنوش - مدیر بخش ادبیات عرب مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
از راست: دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر کریستین نوئل کریمی، خانم رضوان مساح و اکبر ایرانی از راست: دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، دکتر کریستین نوئل کریمی، خانم رضوان مساح و اکبر ایرانی
از راست: دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول و دکتر ابوالقاسم امامی از راست: دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول و دکتر ابوالقاسم امامی
از راست: دکتر عبدالحسن بصیره، استاد اسفندیار معتمدی و دکتر ضیاء موحد از راست: دکتر عبدالحسن بصیره، استاد اسفندیار معتمدی و دکتر ضیاء موحد
از راست: دکتر محمود عابدی و محمدحسین ساکت از راست: دکتر محمود عابدی و محمدحسین ساکت
از راست: دکتر حسین معصومی همدانی و علی بهرامیان از راست: دکتر حسین معصومی همدانی و علی بهرامیان
اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: دکتر محمد باقری، حمید بهلول، دکتر حسین معصومی همدانی و دکتر ضیاء موحد از راست: دکتر محمد باقری، حمید بهلول، دکتر حسین معصومی همدانی و دکتر ضیاء موحد
از راست: دکتر حسین معصومی همدانی و دکتر ضیاء موحد از راست: دکتر حسین معصومی همدانی و دکتر ضیاء موحد
دکتر عبدالحسن بصیره و استاد اسفندیار معتمدی دکتر عبدالحسن بصیره و استاد اسفندیار معتمدی
دکتر کریستین نوئل کریمی دکتر کریستین نوئل کریمی
دکتر آذرتاش آذرنوش دکتر آذرتاش آذرنوش
علی میرانصاری علی میرانصاری
دکتر عبدالحسن بصیره دکتر عبدالحسن بصیره
دکتر حسن انوشه دکتر حسن انوشه
دکتر حسین معصومی همدانی دکتر حسین معصومی همدانی
از راست: محسن ذاکرالحسینی و علی بهرامیان از راست: محسن ذاکرالحسینی و علی بهرامیان
از راست: علی بهرامیان و سید علی موجانی از راست: علی بهرامیان و سید علی موجانی
محسن ذاکرالحسینی محسن ذاکرالحسینی
میرهاشم محدث - پژوهشگر میرهاشم محدث - پژوهشگر
سید علی موجانی سید علی موجانی
دکتر عباس ماهیار دکتر عباس ماهیار
دکتر ضیاء موحد دکتر ضیاء موحد
افشین داورپناه - معاون فرهنگی و پژوهشی خانه کتاب افشین داورپناه - معاون فرهنگی و پژوهشی خانه کتاب
سید عبدالرضا موسوی طبری - پژوهشگر سید عبدالرضا موسوی طبری - پژوهشگر

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.