انتشار تازه ترین شمارۀ جهان کتاب

میراث مکتوب - تاره ترین شمارۀ جهان کتاب (سال بیستم، شمارۀ 6، شهریور 1394) به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی طلیعه خادمان منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از جهان کتاب به شرح زیر است:

«سرور» عزیز.../ پرویز دوایی

دوستی های ادبی/ احمد اخوت

هوشنگئ گلشیری: شاعر و تحلیلگر شعر/ کامیار عابدی

لارنس لاکهارت/ ارنست تاکر، ترجمۀ پیام شمس الدینی

بایست ها و نبایست ها دربارۀ دانشنامۀ زبان و ادب فارسی/ مهران افشاری

ملاحظاتی دربارۀ مباحث ادبیات حماسی و اساطیری در تاریخ جامع ایران/ سجاد آیدنلو

مرواریدهای پارسی: سروده های فلسفی ناصرخسرو/ محبوبه شمشیرگرها

سهم دانشمندان روسی در مطالعات اسماعیلی/ محسن جعفری مذهب

گنج حُسن بی پایان دوست/ سهیلا صارمی

حدیث ساز لطفی/ مهدی فیروزیان

خاطرات ارسلان خلعتبری/ کاوه بیات

28 مرداد، حزب توده و نیروی سوم/ مجید رهبانی

کتاب های پرفروش (1): زویا پیرزاد/ فرخ امیرفریار

1001 داستان/ زری نعیمی

وقت شعر/ سایه اقتصادی نیا

معرفی کوتاه

رابرت کانکوئست: درگذشت مورخ مصائب شوروی/ ویلیام گرایمز

درگذشتگان

تازه های بازار کتاب/ فرخ امیریار

 

جهان کتاب (سال بیستم، شمارۀ 6، شهریور 1394)

صاحب امتیازی و مدیرمسئول: طلیعه خادمان