گزارش میراث شماره 64 - 65

گزارش میراث، دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخه شناسی و ایران شناسی دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد– آبان1393، (پیاپی 64-65)

 

 

 

فهرست مطالب

سرسخن

روزجهانی نسخه های خطی، وضرورت آگاه سازی دولت ها و ملت ها / اکبرایرانی / 3

جستار

 دیدگاه های ایرانیان باستان دربارۀ مشورت / وحید سبزیانپور / 5

«سلیمان»یا«مسلمان»؟) بحثی درباب یک بیت ازحافظ (/مصطفی جلیلی تقویان) / 11

چند نكته دربارۀ مقالۀ «بررسی كتابشناسانۀ آثار استیفا دردورۀ اسلامی»/ سعید خودداری نایینی / 17

دربارۀ بیتِ که رستم یلی بود در سیستان/ سجاد آیدِنلو / 21

محمود بکرانی (ابهری / کرمانی) شاعرسدۀ هفتم هجری/ بهروزایمانی / 24

دفاتراهل حِرَف عثمانی/ فرزانه فرخفر / 27

اشعار طبری در نسخۀ خطی «الکفایة فی علم الاعراب»/ علی ذبیحی / 35

بررسی صحت مکاتبات رشیدالدین/ ایلیا پاولویچ پتروشفسکی، ترجمۀ ثمینه حسینی / 39

شاهنامه خوانی یا شاهنامه دانی : مرورومعرفی کتاب شاهنامه در دوبازخوانی/ نغمه دادور / 47

قطعه شعری ازلمعات عراقی دردیوان بدرچاچی/ علی اصغر بشیری / 52

داستان خط فارسی  و روایت های پست مدرنیستی/ حسین قربانپورآرانی / 54

نظری به حکایات به قلم فضل الله بن عبدالله منشی/ علیرضاذکاوتی قراگزلو / 61

نقد ترصیع وموازنه در آثار استادان پیشگام شعر فارسی/ میثم حاجی پور / 65

اشعاری ازنصرآبادی/ محسن ذاکرالحسینی / 72

رسائل

طغرای مشهدی ورسالۀ «معراج الفصاحه»/ سیدرضاصداقت حسینی / 75

پاره ها و نکته ها

ملاحظاتی دربارۀ یک مثل عربی در امثال وحکم دهخدا:«خراسانی وانسانیت باهم جمع نمی شوند»/ وحید سبزیانپور / 82

نکاتی دربارۀ صورت درست سه مَثَل/ سهیل یاری گلدرّه / 84

نکته ای دربارۀ شعروشاعری بهرام گور/ سهیل یاری گلدرّه / 86

ایران در متون و منابع عثمانی (10)

احمد دری افندی/ نصرالله صالحی / 88

بایسته های تصحیح و پژوهش

بایسته های تصحیح / 92

بایسته های پژوهش / 93

 نقد و بررسی

چندنکته دربارۀ کتاب تاریخ نخستین فرهنگستان ایران/ محمدرضا ایروانی / 95

درحاشیۀخلاصة الأشعار (بخش قم وساوه)/ فرزادضیائی حبیب آبادی / 99

یادگارحبیب یغمایی:نگاهی به دیوان منوچهری دامغانی، تصحیح ِیغمایی/ فرزادضیائی حبیب آبادی / 104

 خلاصةالأشعاروزبدةالأفکار (بخش شیرازونواحی آن/ مصطفی ذاکری / 108

دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران/ مصطفی ذاکری / 112

 دربارۀ نوشته های پیشین

چاپخانۀ خانگی:چند توضیح/ عارف نوشاهی / 116

نکته ای دربارۀ شیوۀ نقد موضوع «کتابسوزی اعراب»/ وحید سبزیانپور / 118

 Content

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی/ معاون سردبیر: علی صفری آق قلعه

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.