تهران در نسخه‌ های خطی از زبان استاد عبدالله انوار

میراث مکتوب - سومین جلسۀ «عصر کتاب» که به همت مجلۀ آزما و انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود، با حضور استاد عبدالله انوار به بررسی «تهران در نسخه‌های خطی» می‌پردازد. در این جلسه، انوار درباره نخستین اسنادی که نامی از تهران در آن‌ها آمده صحبت می‌کند.

این جلسه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ دوشنبه ۱۳ مهرماه در محل انتشارات علمی و فرهنگی واقع در چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، انتشارات علمی و فرهنگی طبقۀ دوم برگزار می شود.