نشست بررسی نسخه های خطی و چاپی شاهنامه

میراث مکتوب - نشست «بررسی نسخه های خطی و چاپی شاهنامه» روز شنبه 18 مهر در موزۀ باغ ملک برگزار می شود.

در بخش نخست این نشست که از ساعت 9 تا 13 برگزار می شود دکتر محمدجعفر یاحقی، فرید قاسملو و فاطمه ماهبان سخنرانی خواهند کرد.

بخش پایانی این نشست نیز به سخنرانی دکتر جلال خالقی مطلق اختصاص دارد.

بخش دوم این نشست که از ساعت 15 آغاز می شود، به میزگرد و جلسۀ پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

این نشست با همکاری انتشارات همیشه، کتابخانه و موزۀ ملی ملک و انتشارات مهر امروز برگزار خواهد  شد.

حضور در این نشست با هماهنگی قبلی امکانپذیر است و علاقه مندان می توانند برای شرکت در این نشست با شمارۀ 16 – 88514612 و یا نشانی الکترونیک shahnameh.hamishe@gmail.com تماس حاصل نمایند.