مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 64 - 65/ 11

چند نکته دربارۀ کتاب تاریخ نخستین فرهنگستان ایران

میراث مکتوب - زبان فارسی یکی از زبا نهای زنده و دارای پیشینۀ غنی در جهان امروز است.

وجود سه دورۀ مجزای باستان، میانه و دری در زبان فارسی که آثاری از هر سه دوره در حال حاضر در دست است، آن را بدل به زبان و پدیده ای جالب و مهم برای مطالعات زبانشناسی و ادبی کرده است. در هیچ دوره ای در طول حیات زبان فارسی مانند 150 سال اخیر، آگاهانه و ناآگاهانه به اهمیت واژه سازی و واژه گزینی برای زبان فارسی اشاره نشده و فعالیتی هم صورت نگرفته است.

مهمترین فعالیت های واژه گزینی در سدۀ اخیر صورت گرفت که مهمترین جلوۀ بارز آن تأسیس فرهنگستان ایران در سال 1314 ش بود. این امر هم یک دفعه و ناگهانی صورت نگرفت، بلکه یک سری فعالیتها و عوامل منجر به شکل گیری این نهاد شد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محمدرضا ایروانی که در تازه ترین شمارۀ دوماهنامۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم مرداد – آبان 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.