احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی حماسی در فرهنگ مأثورات متون عرفانی

میراث مکتوب - عرفان و تصوف در گذر تاریخ چنان با فرهنگ و ادب ما در آمیخته است که بازشناسی هویت فکری و فرهنگی ایرانی بدون شناخت اندیشه های عرفانی و رسم ها و سنت های صوفیانه و تأثیر آنها بر معرفت و منش و خوی و خصلت مردم ایران ناتمام خواهد بود. نه تنها پژوهندگان عرصۀ تفکر و اندیشه از شناخت مبانی عرفان و تصوف و کیفیت تأثیر آن بر روند تحول اندیشه گریزی ندارند، بلکه اهل ادب و فرهنگ و تاریخ نیز. برای کشف رمز و راز متون ادبی، زمینۀ فکری دگرگونی های اجتماعی و عوامل مؤثر در تکوین هویت فرهنگی این سرزمین از پژوهش در باب عرفان و تصوف بی نیاز نیستند.

تأمل در احادیث و مأثورات مشایخ سلف متصوفه یکی از راه های قابل اعتماد دستیابی به چنین معرفت و شناختی است ، مأثورات و اقوال این مشایخ به مثابۀ گوهر اندیشه های عرفانی، چکیدۀ آزمون ها و آموزه ها، سیر و سلوک و کشف و شهود آنان شمرده می شود و متون گونه گون متصوفه به یک تعبیر چیزی جز شرح و بسط و تأویل و تفسیر این اقوال و مأثورات نیست.

در این رساله عبارات، احادیث، امثال، اشعار و سخنان مشایخ و بزرگان که به طور پراکنده در آثار منثور عرفانی آمده جهت استفاده از ماثورات متون عرفانی استخراج گردیده و به صورت الفبائی در دو بخش تدوین شده است: در بخش اول کلیه احادیث، امثال، عبارات و سخنان مشایخ گرد آمده است و در بخش دوم اشعار عربی که در متون عرفانی فارسی به کار رفته جمع آوری و تنظیم شده است.

در میان احادیث مندرج در کتاب، هر نوع حدیثی اعم از صحیح، موثق، حسن، ضعیف و حتی موضوع و مجعول یافت می شود. این احادیث همانند مأثورات دیگر از میان صفحات پربرگ متون عرفانی فارسی استخراج شده است، رعایت جانب امانت و موازین علمی، نقل آن ها را، قطع نظر از میزان صحت و سقمشان، الزام می کرد.

در چاپ جدید کتاب حاضر پاره ای از لغزش ها، خطاط و اغلاط راه یافته به چاپ نخست کتاب اصلاح و برطرف شده است.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

یادداشت چاپ دوم

مقدمه

اختصارات منابع

متن

فهرست ها

گویندگان و مآخذ مأثورات

نام کسان

گروه ها، اقوام و ...

مکان ها

کتاب ها

مفاهیم، موضوعات و اصطلاحات

مشخصات منابع و مراجع

صدری نیا، باقر، فرهنگ مأثورات متون عرفانی (مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی حماسی)، چاپ دوم، تهران، سخن، 832 صفحه، شمارگان: 770 نسخه، قطع : وزیری، بها: 650000 ریال، 1394.   

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.