یازدهمين مجلد فهرستواره

میراث مکتوب - تدوین فهرستی تحقیقی دربرگیرندۀ کتابهای سراسر جهان اسلام، از آغاز دعوت اسلامی تا پایان قرن 13 ق، یکی از طرح هایی است که مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی از ابتدای کار، در زمرۀ برنامه های خود داشته است.
اجرای این طرح سالها پیش شروع شد و هزاران برگه نیز فراهم آمد تا اینکه در زمستان 1369 خ، استاد احمد منزوی طرح کتاب نامه ای دربرگیرندۀ همۀ آثار مکتوب فارسی، از کهن ترین آثار تا پایان چاپ سنگ، را به مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی ارائه کرد که بر حسب موضوع و هر موضوعی به ترتیب الفبایی نام اثر تنظیم شود.
استاد منزوی از پایان زمستان 1369 خ، در دایرة المعارف بزرگ به کار خود پرداخته و مجلدهایی به شرح زیر تألیف و به چاپ رسانده است:
جلد یکم: شامل بخشهای سفرنامه، جغرافیا، داستان ها، تاریخ جهان. سال 1374خ.
جلد دوم: دربرگیرندۀ بخشهای تاریخ ایران، تاریخ شبه قاره هند، سال 1375 خ.
جلد سوم: بخشهای تاریخ پیامبران و امامان، زندگینامه سرایندگان، زندگینامه پیران و بزرگان، سال 1376خ.
جلد چهارم: دربرگیرنده بخشهای ریاضی، دفترداری، ستاره شناسی و اختر بینی، سال 1378 خ.
جلد پنجم: دربرگیرندۀ بخشهای تجربی از طبیعی، پزشکی، داروسازی و کیمیا، سال 1349 خ.
جلد ششم: بخشهای دانشهای فلسفه - حکمت و فلسفۀ عملی، 1381خ.
جلسۀ هفتم و هشتم: دربرگیرندۀ بخش عرفان، 1382 خ.
جلسه نهم، دربرگیرندۀ بخش کلام و عقاید، 1383 خ.
جلد دهم: بخش اول منظومه ها.
جلد یازدهم: دربرگیرندۀ بخش دوم منظومه ها.
پیش بینی می شود، فهرستوارۀ کتابهای فارسی که دربرگیرندۀ بیش از 800 هزار برگه از همه موضوع ها ـ مستخرج از 500 عنوان کتاب در 1050 مجلد فهرست و کتابنامه فراهم آمده است ـ دست کم در 25 مجلد منتشر شود.
گفتنی است مجلد یازدهم فهرستواره با همکاری فاطمه داوود آبادی، محسن سلیمانی، علی بهرامیان و نیکتا عباس زاده فراهم آمده است.
فهرستوارۀ کتابهای فارسی (جلد یازدهم) ـ منظومه هاـ بخش دوم؛ به کوشش احمد منزوی؛ تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)؛ چاپ اول: 1390؛ در قطع وزیری؛ با 1665 صفحه منتشر شده است.

معرفی کتاب از زکیه بیات

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.