زبان و ادبیات عامۀ ایران

میراث مکتوب - کتاب زبان و ادبیّات عامّة ايران برای استفاده در درس و گرایش ادبیات عامّه تألیف شده است.

در تألیف کتاب ضمن جامعیت و اختصار، از منابع متنوع و جامع استفاده شده تا راهگشای مطالعات و تحقیقات بیشتر باشد. از نمونه‌ها و شاهد مثالهای مختلف تا حد مقدور بهره گرفته شده تا دانشجویان به طور ملموس با انواع و گونه‌های ادب عامّه آشنا شوند. مؤلف کوشیده در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش ادب عامّه، زمینه‌های لازم را برای تحقیق و مطالعۀ علمی نیز فراهم کند. روشهای پیشنهادی در کنار روشهای عام پژوهش در حوزۀ مردم‌شناسی، به طور خاص به کار طبقه‌بندی و تحلیل ادب عامّه می‌آید.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

بخش اول: کلیات

فصل اول: فرهنگ مردم (فولکلور)

فصل دوم: ادبیات عامه و گستره آن

فصل سوم: ویژگیهای ادب عامه

 فصل چهارم: رابطه ادب عامه و ادب رسمی

 فصل پنجم: سیر مطالعات و تحقیقات ادب عامه

 فصل ششم: شیوه‌های تدوین علمی مواد ادب عامه

بخش دوم: ادبیات داستانی عامه

  فصل اول: تعریف

 فصل دوم: طبقه‌بندی داستانهای عامه فارسی

فصل سوم: عناصر داستانی

فصل چهارم: ویژگیهای قصه‌های عامه فارسی

فصل پنجم: بن‌مایه‌های قصه‌های عامیانه فارسی

فصل ششم: مهم‌ترین آثار ادبیات داستانی عامه براساس سیر تاریخی

فصل هفتم: طبقه‌بندی، تنظیم علمی و مطالعه داستانهای عامه

بخش سوم: ادبیات نمایشی عامه

فصل اول: تعریف، انواع

فصل دوم: نمونه‌هایی از ادبیات نمایشی و شبه‌نمایشی عامه

بخش چهارم: ادبیات غیر روایی عامه

فصل اول: ضرب‌المثلها

فصل دوم: چیستان

فصل سوم: شیء‌نگاری

بخش پنجم: ادب منظوم عامه

فصل اول: تعریف

فصل دوم: ویژگیهای اشعار عامه

فصل سوم: قالب اشعار عامه

فصل چهارم: جنبه‌های بلاغی و هنری اشعار عامه

فصل پنجم: اشعار عامه در مناطق مختلف ایران

فصل ششم: نام‌گذاری اشعار عامه

فصل هفتم: انواع و گونه‌های اشعار عامه

فصل هشتم: طبقه‌بندی و تنظیم علمی بومی سرودها

بخش ششم: زبان عامه

فصل اول: تعریف و ویژگیها

فصل دوم: گونه‌های زبانی عامه

فصل سوم: اجزا و مواد زبان عامه

فصل چهارم: طبقه‌بندی و تنظیم علمی گونه‌ها و مواد زبانی

کتابنامه

ذوالفقاری، حسن، زبان و ادبیات عامۀ ایران، تهران، سمت، 440 صفحه، بها: 150000 ريال، 1394.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.