برگزاری نشست طب و دارو‌شناسی در اسلام

میراث مکتوب - نشست «طب و داروشناسی در اسلام» روز یکشنبه سوم آبان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

گروه گرد‌آوری، آموزش و احیای نسخ خطی و اسناد در تمدن اسلامی و ایرانی مرکز اسناد فرهنگی آسیا وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، نشست «طب و داروشناسی در اسلام» را با حضور دکتر مهدی محقق برگزار می‌کند.

نشست «طب و دارو‌شناسی در اسلام» روز یکشنبه، 3 آبان 1394 از ساعت: 10 تا 12 در بزرگراه کردستان،‌ خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه برگزار خواهد شد.