برنامه های همایش بین المللی میراث زبانی

میراث مکتوب - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ( پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون ) همایش «میراث زبانی» را در روزهای 28 و 29 مهرماه برگزار می کند.

پژوهش های زبان شناختی شامل گویش شناسی، تنوع زبانی، رده شناسی زبان، زبان شناسی اجتماعی، کتیبه شناسی، اعم از کتیبه های باستانی و دوران اسلامی، پژوهش های نوین در زمینه ی زبان های ایرانی دوره ی باستان (فارسی باستان، اوستایی، سکایی و مادی)، دوره ی میانه (شرقی و غربی) و دوران اسلامی، مطالعات سکه شناسی پیش از اسلام و دوران اسلامی، میراث خطی و زبانی؛ ابزار انتقال دانش، فرهنگ و اطلاعات تاریخی و زبان شناسی تاریخی، اسناد و مدارک تاریخی و سند شناسی، متون تاریخی و مرجع در حوزه میراث زبانی محورهای اصلی این همایش است.

این همایش از ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات موزۀ ملی ایران پژوهشكدۀ زبانشناسی واقع در خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان سی تیر برگزار می شود.  

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عناوین سخنرانی ها و مقالات ارائه شده در این همایش اینجا کلیک کنید.