امتیاز علمی – پژوهشی دوفصلنامۀ آینۀ میراث لغو شد + تصاویر مکاتبات

میراث مکتوب - کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، امتیاز علمی -  پژوهشی دوفصلنامۀ آینۀ میراث را به خاطر آنچه «عدم رعایت مفاد آیین‌نامه و نظرات کمیسیون بررسی نشریات  به دلیل چاپ و انتشار ویژه‌نامه بدون مجوز» خوانده، لغو کرده است. این تصمیم با توجه به امتناع مرکز پژوهشی میراث مکتوب از پذیرفتن رأی کمیسیون و اصرار بر ادامۀ انتشار ضمائم علمی- پژوهشی این نشریه صورت گرفته است.

در نامۀ محسن شریفی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به دکتر اکبر ایرانی، مدیرمسئول دوفصلنامۀ آینۀ میراث (مورخ 14/ 08/ 93) انتشار ویژه نامه و ضمیمه تحت عنوان آینۀ میراث با درج واژۀ علمی – پژوهشی بر روی آن مغایر با آئین نامۀ تعیین اعتبار نشریات علمی مصوب 08/ 11/ 90 تخلف محسوب شد.

 

در پی این نامه، دکتر اکبر ایرانی مدیرمسئول دوفصلنامۀ آینۀ میراث در انتقاد به آن، ضمن استناد به دلایل انتشار ضمائم دوفصلنامۀ آینۀ میراث، به سوابق علمی این مرکز در راستای نقد کتاب و مقابله با معضل کتابسازی و پایین بودن سطح مجلات علمی – پژوهشی و تخلفات آن ها و عدم برخورد وزارت علوم با این نشریات اشاره کرد.

در بخشی از نامۀ مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب آمده است: «اکنون با توجه به اینکه در نامۀ اخیر آن دبیرخانه، انتشار ضمائم این نشریه را که تا به حال 38 شماره، آن هم پس از سیزده سال انتشار تخلف اعلام نموده اید. لازم است به عرض عالی برساند: ضمائم منتشرشده به دلیل داشتن حجم بالای 40 صفحه با رعایت ضوابط و استانداردهای علمی، نمی توان از چاپ آنها پرهیز کرد. از این رو پیشنهاد می شود با عنایت به ضرورت اولویت دادن به اصل مقالات پژوهشی  و ملاک دانستن رعایت اصول پژوهشی، اعم از کوتاه یا بلند بودن آنها، نیز برای متهم نشدن به سد باب علم و نادیده نگرفتن کوشش های محققان مستعد، در این مورد هم در آیین نامۀ نشریات پژوهشی بازنگری فرمایید تا محقق و نویسندۀ کارآمد ناچار به محدود کردن پژوهش خود در چارچوب تعیین شده نشود.

البته مؤسسۀ میراث مکتوب الزامی به پذیرش نظر اخیر آن کمیسیون را ندارد و هر وقت که مجوز علمی – پژوهشی آن از سوی کمیسیون لغو شود اعتراضی نمی کند، در عوض به تعهدات علمی و اخلاقی خود در قبال پژوهشگران علاقه مند (که به ارتقاء به هر روشی نمی اندیشند) ادامه می دهد. اما به اعضای محترم آن کمیسیون توصیه می شود زمانی از وقت و توجه خود را به بررسی برخی نشریات موسوم به علمی – پژوهشی مصروف دارند تا ببینند چه بسیارند نشریاتی که علی الظاهر عامل به تمام ضوابط آیین نامه ای هستند، ولی اصول اولیۀ مقاله نویسی را رعایت نمی کنند، چه برسد به اینکه ضوابط یک مقالۀ علمی را در خود داشته باشند.

به هر روی چنانکه می دانید، هستند نشریاتی که سردبیر آنها تنها مدرک کارشناسی دارند (و دانشیار هم نیستند) و ضمائم هم چاپ می کنند، لذا عامل به آیین نامۀ آن کمیسیون محترم هم نیستند.»

 

پس از امتناع مرکز پژوهشی میراث مکتوب از عدم انتشار ضمائم آینۀ میراث و انتشار ضمیمۀ 40 این دوفصلنامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای لغو اعتبار علمی – پژوهشی دوفصلنامۀ آینۀ میراث را اعلام کرد.

در نامۀ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است:« بازگشت به نامۀ شمارۀ 78439 مورخ 18/ 3/ 94 به اطلاع می رساند موضوع عدم رعایت مفاد آیین نامۀ تعیین اعتبار نشریات و نظرات کمیسیون نشریات علمی توسط نشریۀ آیینه میراث وابسته به مرکز پژوهشی میراث مکتوب در جلسۀ کمیسیون مورخ 29 / 7 / 94 و با توجه به عدم رعایت مفاد آیین نامه و نظرات کمیسیون نشریات علمی مبنی بر چاپ و انتشار ویژه نامه بدون مجوز کمیسیون و نظر به مکاتبات قبلی و اعلام کتبی مدیریت نشریه با شمارۀ 7839 مورخ 18/3/94 مبنی بر عدم پذیرش نظرات کمیسیون و آیین نامه به اتفاق آراء لغو اعتبار علمی – پژوهشی نشریه مورد تصویب قرار گرفت.»

 

با توجه به آنچه گفته شد «آینه میراث» از این پس فاقد هرگونه امتیاز علمی مصوب از سوی وزارت علوم، اعم از علمی - پژوهشی یا علمی - ترویجی است و کار خود را به صورت یک دوفصلنامۀ تخصصی ادامه خواهد داد. پژ وهشگران محترمی که همچنان به انتشار مقالات خود در این نشریه تمایل دارند می‌توانند درخواست خود را مجدداً به صورت کتبی به پست الکترونیک نشریه به نشانی های ayenemiras@gmail.com و ayenemiras@mirasmaktoob.ir  ارسال کنند.