برگزاری بزرگداشت زنده یاد دکتر مهرداد بهار

میراث مکتوب - معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی بزرگداشت زنده یاد دکتر مهرداد بهار را  برگزار می کند.  

این نشست با حضور دکتر بدرالزمان قریب، دکتر کتایون مزداپور و دکتر ترابی روز دوشنبه 25 آبان سال جاری از ساعت 10 ـ 12 در تالار ناصرخسرو (اتاق 215) دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی به نشانی بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو برگزار خواهد شد.  

دربارۀ زندگی و خدمات علمی دکتر مهرداد بهار بیشتر بدانید./ اینجا