برگزاری نمایشگاه تاریخ کتاب در ایران

میراث مکتوب - کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع دانشگاه تهران به مناسبت هفته کتاب نمایشگاهی با عنوان «تاریخ کتاب در ایران»  برگزار می­ کند.

این نمایشگاه در بخشهای نسخه خطی، دوره چاپ سنگی و دوره چاپ سربی آثاری را به نمایش خواهد گذاشت. بخش ویژه «دانشگاه تهران و توسعه کتابهای علمی و کتابداری نوین در ایران» از محورهای این نمایشگاه است. در کنار نمایشگاه کارگاههای آموزشی با موضوع « آشنایی با نسخه های خطی»، « مرمت آثار کاغذی» و « پایگاههای اطلاع رسانی» برگزار خواهد شد.

مکان: کتابخانه مرکزی. طبقه اول

زمان: 1- 5 آذر 1394 ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر

تاریخ برگزاری کارگاهها:

«آشنایی با پایگاههای علمی»: سه شنبه 9/3 / 94 ساعت 13:30- 15:30

«آشنایی با مرمت آثار کاغذی» : سه شنبه 94/9/3  ساعت 10-12

«آشنایی با نسخه های خطی» : چهارشنبه 94/9/4 ساعت 10-12

شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.