فراخوان دومین همایش تخصصی فرهنگ نویسی علامه دهخدا

میراث مکتوب - مؤسّسه لغت نامۀ دهخدا در شصتمین سالروز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا، دومین همایش تخصصی فرهنگ نویسی علامه دهخدا و تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی دکتر سید محمد دبیرسیاقی را برگزار می‌کند.

محورهای همایش به شرح زیر است:

-  تاریخچه و سیر تطور و تکامل فرهنگ نویسی در ایران

-  فرهنگ نویسی و گونه ها و گویشهای زبان فارسی

-  فرهنگ نویسی و تصحیح متون

-  نقد و بررسی شیوه های عمومی و تخصّصی فرهنگ نویسی

-  نقد فرهنگهای عمومی و تخصصی فارسی

-  بومی سازی شیوه های فرهنگ نویسی

 - استفاده از شیوه های نوین فرهنگ نویسی با نگاهی به فضای مجازی

-  مسائل و دشواری های فرهنگ نویسی در زبان فارسی

-  توصیف، تحلیل و نقد کارنامۀ علمی دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی

تاریخ همایش

•  آخرین مهلت ارسال اصل مقاله 15 دی ماه 94

•  زمان برگزاری پنجشنبه 6 اسفند 94

•  توجه : در این همایش دریافتها فقط به صورت اصل مقاله (مقاله کامل) می باشد و چکیده پذیرفته نمی شود.

•  راهنمای غالب تدوین(فرمت) مقاله را اینجا مشاهده کنید.