مقالات شمارۀ ششم دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران/10

نمکمالی نوزادان - نوآوری و سنت در روشهای پیشامدرن مراقبت نوزادان

میراث مکتوب - در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که نمکمالی روی پوست نوزاد برای محافظت از او در برابر عوامل خارجی، امری جزئی در مراقبت نوزادان در پزشکی یونان باستان و دورۀ اسلامی بوده است.

اما مطالعۀ تاریخِ این روش در پزشکی یونانی و اسلامی و همچنین مطالعۀ دیدگاه‌های ابو مروان بن زُهر (557 ق) دربارۀ این موضوع، سرنخهای سودمندی برای فهم موضوعهای مختلف به دست میدهد: نخست، پیشرفت پزشکی کودکان نزد عربها و مسلمانان؛ دوم، جنبه‌های درونی تغییر تعلیمات نظری و انتقال آن در علوم پزشکی دورۀ اسلامی؛ سوم، ارتباط میان پزشکی تخصصی و پزشکی سنتی؛ و در نهایت، مسئلۀ نوآوری بحثانگیز در آثار ابنزهر، که شاید برجستهترین پزشک در تاریخ اندلس (شبه جزیرۀ مسلمان ایبریا) باشد. میدانیم که روشهای نوآورانۀ بسیار و پیشرفت‌های اساسی در دانش پزشکی به‌طور سنتی به ابنزهر منسوب شده است. اما بررسی انتقادی جامعی در دست نیست تا جزئیات روشهای ابنزهر را به‌تفصیل شرح دهد و مشخص کند چه مقدار از آن‌ها واقعاً نوآوریهای او هستند. هدف این مقاله تشریح یکی از این نوآوریها و شاید ساده‌ترین آن‌هاست که دانشمندان تاکنون به آن توجه نکردهاند، اما اسناد کافی دربارۀ آن موجود است که بتوانیم گزارشی جامع از پیشینۀ آن، نتایج، دلایل معرفی و موفقیت نسبی این روش عرضه کنیم. گرچه نتیجهگیریهای این مقاله به‌طور کلی از منابع اندلسی و اسپانیایی گرفته شده است، سرنخهای سودمندی برای فهم آنچه در نواحی جغرافیایی دیگر و دوره‌های تاریخی دیگر انجام شده، به دست میدهد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ میکل فورکادا ترجمۀ زینب پیری که در تازه ترین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال سوم، شمـارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393 شمارۀ پیاپی: 6) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.