مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی

میراث مکتوب - مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی به کوشش مؤسسۀ آموزش عالی مشهد و به اهتمام علیرضا شیخی به چاپ رسید.

 

 

فهرست مقالات این مجموعه به شرح زیر است:

بررسی ساختار معمارانۀ آسبادهای خراسان، مهم ترین سازۀ معماری بومی – صنعتی ایران

بازخوانی جایگاه «خیابان» در تحولات معماری عصر صفوی بررسی موردی: مجموعه حرم مطهر رضوی و باغ های دورۀ صفوی اصفهان

بررسی نقوش و تکنیک های آینه کاری رواق روضۀ منوره

بررسی مفهوم نقوش تزیینی مسجد گوهرشاد مشهد

جایگاه هندسه در معماری مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد خواف

قابلیت های بصری بر ترکیب بندی موجود در کتیبه های ثلث طوماری محمدحسین شهید مشهدی در صحن عتیق حرم امام رضا (ع)

تأثیر اسلام بر سفالگری خراسان با مقایسۀ تطبیقی نقوش سفال های چین و نیشابور در دورۀ سامانی

سفال نقش کنده در گلابه (اسگرافیاتو) حوزۀ جغرافیایی – فرهنگی شمال شرق (نمونۀ موردی: نیشابوری)

مطالعۀ تطبیقی فرم و تزئینات در پایه شمعدان های فلزی دورۀ تیموری خراسان و صفوی

قرابت های ساختاری و مضمونی هنر فلزکاری مکتب خراسان و موصل (بررسی موردی گلاب پاش و شمعدان)

پژوهشی در سیر تحول فلزکاری ایران، حد فاصل سلسله های سلجوقی تا ایلخانی (با تأکید بر مقایسۀ فلزکاری مکاتب خراسان و موصل)

مکتب سمرقند و بخارا در تحولات هنر جلدسازی خراسان بزرگ (مطالعۀ موردی: جلدهای نسخه های گنجینۀ تاشکند)

بررسی نقوش پارچه های دورۀ رنسانس ایران

بررسی تحلیلی – توصیفی نگارۀ «دانای خردمند در خواب می بیند که فرشتگان تاجی از نور بر فرق سعدی شاعر می نهند» با شعری در هفت اورنگ جامی

بررسی تناسبات و ساختار قباله های ازدواج موجود در گنجینۀ آستان قدس رضوی

مطالعۀ تطبیقی تصویرگری میرزا علی در نگاره های خمسۀ طهماسبی (946 – 950 ه) و هفت اورنگ جامی (946 – 973 ه)

نقش خراسان بزرگ در شکل گیری هنرهای تصویری ایران اسلامی

زمینه های اقتصادی شکوفایی هنر در مکتب هرات

شیخی: علیرضا، مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی، مشهد، پرتونگار توس، 224 صفحه، شمارگان: 500، قطع: وزیری، 1394.