برگزاری کارگاه چالش های نظریۀ ادبی و متون کلاسیک فارسی

میراث مکتوب - کارگاه ادبی «(متن و نظریه) چالش های نظریۀ ادبی و متون کلاسیک فارسی» با سخنرانی دکتر علیرضا نیکویی و دکتر محمود فتوحی روز یکشنبه 22 آذر برگزار می شود.

در این کارگاه همچنین استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های استان اصفهان حضور خواهند داشت.

این کارگاه روز یکشنبه 22 آذرماه از ساعت 9 تا 16 در تالار صائب دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.