برگزاری کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبرشاه گورکانی و سلاطین صفویه

میراث مکتوب - پیوندهای فرهنگی بین دو کشور متمدن و همسایه هند و ایران که از گذشته های دور وجود داشت در این مدت گسترش و رشد همه جانبه پیدا کرد.

دورۀ شاهنشاهان مغول در هند با عهد شاهان صفویه در ایران همزمان بوده است. پیوندهای فرهنگی بین دو کشور متمدن و همسایه هند و ایران که از گذشته های دور وجود داشت در این مدت گسترش و رشد همه جانبه پیدا کرد و به یک رابطه قوی و محکم و دامنه دار زبانی و ادبی و فکری منجر شد که تجلی آن در صدها آثار نفیس و گران بهای زبان فارسی بچشم می خورد. در عهد شاهنشاهی اکبر، پادشاه علم پرور و انسان دوست هند که با سلاطین صفوی، مخصوصاً با شاه عباس، روابط برادرانه و ویژه داشت، زبان و ادب فارسی رونق تازه به خود گرفت. در این دوره از کتب هر دو کشور تاریخ و شعر و عرفان و فلسفه و دین و لغت و دستور زبان و انشا و صنایع علمی و عروضی و تذکره های مختلف و ملفوظات و تراجم بوجود آمد. می توان گفت دورۀ صفوی در ایران برای گسترش زبان فارسی در آن سوی مرز ایران و زمان شاهان مغول در هند در راستای نشر و ترویج زبان فارسی این کشور گویا تکملۀ همدیگر بوده اند. شخصیت های برجسته و نابغه ها مثل ابوالفضل و فیضی و صائب تبریزی و نظیری وعرفی و محتشم کاشانی و سام میرزا و احمد رازی ..و در این دوره می زیسته اند. هدف سمینار حاضر (با تأکید بر محورهای زیر) بررسی ابعاد شعر و ادب و آثار فارسی این دوره و جلب توجه دانشمندان و فرهیختگان هند و ایران به ابعاد مختلف آن است.

محورهای همایش

۱. عناصر فرهنگی هند و ایران در شعر و ادب فارسی

۲. شاعران پارسی گوی هند: عرفی، نظیری، فیضی، غزالی مشهدی، صائب، کلیم، وحشی بافقی، ظهوری ترشیزی، محتشم کاشانی ...و

۳. سهم دورۀ اکبر شاه / زمان صفویه در تاریخ نویسی فارسی

۴. منتخب التواریخ، طبقات اکبری، اکبرنامه، تاریخ الفی، تاریخ فرشته، راج ترنگنی، تاریخ عالم آرای عباسی، احسن التواریخ ،حبیب السیر ...و

5. آئین اکبری: نثر، جایگاه و تأثیرگذاری ادبی

6. سبک هندی/ سبک اصفهانی

7. انشا نویسی: سه نثر ظهوری، انشای ابوالفضل

8. مکتوبات، مناجات ابوالفضل

9. عروض و دستور زبان

10. فرهنگ نویسی: فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس و....

11. کتب تصوف/ کتب دینی: مجالس المومنین و....

۱2. دارالترجمه: برون داد و آثار

۱3. کتب تذکره: تحفه سامی، مجالس النفائس، نظم گزیده، هفت اقلیم و....

۱4. تراجم از السنۀ هندی به زبان فارسی: مهابارتا، رامایانا، بهاگوَتا گیتا، جوگ وشست و....

۱5. روابط فرهنگی ـ تاریخی هند و ایران در عهد صفویه

۱6. مثنوی نل و دمن، خمسۀ فیضی

۱7. سهم ابوالفضل در بنیان گذاری «فارسی سره»

18. نسخه های خطی دورۀ اکبر شاه

۱9. زبان وادب فارسی در منطقۀ دکن و جنوب هند در دورۀ اکبر شاه

20. سایر موضوعاتی که با محور اصلی همایش مرتبط باشد

برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه علیگره هند.

دانشگاه اسلامی علیگره ـ هند.

مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 دی ماه 1394

تاریخ برگزاری همایش: 14 الی16 بهمن 1394

سایت همایش: http://rics.ir/index.php?pid=131&id=40

تلفن تماس دبیرخانه: 66176123 - 66435423

آدرس دبیرخانه: دبیرخانه ایران: میدان انقلاب اسلامی، ابتدای خ کارگر شمالی، خ ادوارد براوان، پلاک 12

محل برگزاری: هند - دانشگاه اسلامی علیگره

info@rics.ir: ایمیل

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.