گزیده مقامات حریری

میراث مکتوب - مقامات حریری یکی از زیباترین و فنی‌ترین نمونه‌های ادبیات عرب به شمار می‌رود. این اثر که نمایشگاه رنگارنگی از صناعات و آرایه‌های ادبی و هنری است، در طول تاریخ هواخواهان بسیاری داشته، و بسیاری از ادیبان بزرگ عرب‌زبان و عرب‌دان بر آن شرح و حاشیه نوشته‌اند. اگر ادبیات عرب را به بوستانی با گل‌های رنگ‌رنگ ‌تشبیه کنیم، بی‌گمان هیچ جستجوگر باذوقی نمی‌تواند از گلِ همیشه بهار مقامات حریری چشم بپوشد. تلاش گزیده‌گران و مترجمان این کتاب نیز این بوده که از بوی خوش این اثر سترگ ادبی، شمیمی به مشام جان دانش‌جویان و دانش‌پژوهان برسانند تا زمینه‌ای باشد برای آشنایی و علاقه‌مندی هر چه بیشتر آنان به آثار سترگ و برجسته‌ای که در فرهنگ اسلامی پا به عرصه وجود نهاده‌اند.

فهرست عناوین کتاب به این شرح است :

مقدمه

خطبة ‌الکتاب

سرآغاز کتاب

المقامة الاولی: الصنعانية

مقامه اول: صنعانیة

المقامة الرابعة: الدّمياطيّة

مقامه چهارم: دمیاطیّة

المقامة التاسعة: الإسكندريّة

مقامه نهم: اسکندریّة

المقامة الثالثة عشرة: البغدادية

مقامه سیزدهم: بغدادیة

المقامة الخامسة والعشرون: الكَرَجيّة

مقامه بیست و پنجم: کرجیّة

المقامة الثامنة والاربعون: الحَراميّة

مقامه چهل و هشتم: حرامیّة

المقامة الخمسون: البَصْريّة

مقامه پنجاهم: بصریّة

یادداشت‌ها

منابع و مآخذ

رادمرد، عبداللّه، مجرّد، مجتبی، غزالی‌ پور،  زهرا، گزیدۀ مقامات حریری، تهران، سمت، 195 صفحه، قطع: وزیری،  65000 ريال، 1394.