برگزاری نشست تخصصی «رنگینه و رنگدانه های تاریخی در نسخ خطی»

میراث مکتوب - اداره کل حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و كتابخانه ملی نشست تخصصی «رنگینه و رنگدانه های تاریخی در نسخ خطی» برگزار می كند.

نشست تخصصی با عنوان «رنگینه و رنگدانه های تاریخی در نسخ خطی" به كوشش اداره کل حفاظت و نگهداری روز یکشنبه  29 آذر از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات طبقه هفتم ساختمان آرشیو ملی با سخنرانی نرگس پدرام، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار خواهد شد.

شرکت در این نشست علمی برای عموم علاقه مندان آزاد است.