سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 25 آذر در این مرکز برگزار شد.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
ابوالفضل ورمزیار - نقال، نمایشنامه نویس، و کارگردان تئاتر ابوالفضل ورمزیار - نقال، نمایشنامه نویس، و کارگردان تئاتر
محمدعلی آذرشب - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران محمدعلی آذرشب - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رونمایی از کتاب  تلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام) رونمایی از کتاب تلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)
پریسا کرم رضایی - پژوهشگر پریسا کرم رضایی - پژوهشگر
رونمایی از کتاب هفت منظومه حماسی رونمایی از کتاب هفت منظومه حماسی
سوسن اصیلی - پژوهشگر سوسن اصیلی - پژوهشگر
علي محسني - از شاگردان قدیمی مدرسۀ حکیم نظامی قم (امام صادق (ع)) علي محسني - از شاگردان قدیمی مدرسۀ حکیم نظامی قم (امام صادق (ع))
سید عبدالرضا موسوی طبری - پژوهشگر سید عبدالرضا موسوی طبری - پژوهشگر