برگزیدگان میراث مکتوب در دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب

میراث مکتوب - در دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب دو مقالۀ منتشر شده در نشریۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ حوزۀ نقد و تصحيح متون، نسخه شناسی و ايران شناسی) برگزیده و شایستۀ تقدیر شناخته شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهشی میراث مکتوب، مقالۀ «اهمیت تلفظ برخی از واژه ها در تصحیح بیت هایی از شاهنامه» نوشتۀ وحید عیدگاه طرقبه ای و مقالۀ «نقدی بر چاپ تازۀ التنوير فی الطب» نوشتۀ علی صفری آق قلعه که در شمارۀ 62 – 63 دوماهنامۀ گزارش میراث (سال هشتم، فروردين - تير 1393) منتشر شده است در دوازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب برگزیده و شایستۀ تقدیر شدند.

در این جشنواره همچنین از اکبر ایرانی، سردبیر دوماهنامۀ گزارش میراث با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

دوازدهمین جشنوارۀ نقد کتاب عصر روز سه شنبه 1 دی در پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

مرکز پژوهشی میراث مکتوب کسب این موفقیت را به آقایان وحید عیدگاه طرقبه ای و علی صفری آق قلعه (همکار پژوهشی این مرکز) تبریک می گوید.

اسامی سایر برگزیدگان و شایستگان تقدیر این جشنواره را اینجا مشاهده کنید.