برگزاری نشست «تصحیح شاهنامۀ فردوسی (دکتر پرویز ناتل خانلری، بنیاد شاهنامۀ فردوسی)»

میراث مکتوب - نشست «تصحیح شاهنامۀ فردوسی (دکتر پرویز ناتل خانلری، بنیاد شاهنامۀ فردوسی)» 14 دی ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.   

گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی و اسناد در تمدن اسلامی و ایرانی نشست «تصحیح شاهنامۀ فردوسی (دکتر پرویز ناتل خانلری، بنیاد شاهنامۀ فردوسی)» را با سخنرانی محمد روشن برگزار می کند.

این نشست روز دوشنبه 14 دی ماه سال جاری از ساعت 14 الی 16 در سالن اندیشۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان خیابان 64 غربی برگزار خواهد شد.

این نشست با همکاری مرکز اسناد فرهنگی آسیا و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.