ولادت پیامبر اسلام (ص)

میراث مکتوب - کهن ترین تصویر ولادت پیامبر اسلام  (ص) در نسخه ای از جامع التواریخ - کتابخانۀ دانشگاه ادینبرو (Or.Ms 20 ).