فراخوان مقالۀ همایش ملی حکیم اسماعیل جرجانی

میراث مکتوب - همایش ملی حکیم اسماعیل جرجانی  اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

دانش پزشکی جرجانی در پرتو آثار او

جایگاه آثار فارسی جرجانی در تکوین دانش پزشکی به زبان فارسی

تأثیر پذیری و تأثیرگذاری جرجانی بر پزشکی و پزشکان

بررسی آثار جرجانی از دیدگاه های مختلف

استادان ، شاگردان و مکتب علمی جرجانی

سبک شناسی آثار جرجانی

بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی روزگار جرجانی

نوآوری و ابداعات جرجانی

آراء و نظریات نویسندگان مختلف درباره جرجانی

سایر موضوعالت درباره جرجانی و آثار او

محورهای همایش   

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان .

دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 5 اسفند 1394

تاریخ برگزاری همایش: 5 اردیبهشت 1395

سایت همایش www.hakimjorjani.ir  

تلفن تماس دبیرخانه: 32369271 (017)

آدرس دبیرخانه: استان گلستان - گرگان - بلوار شهید کلانتری - خیابان دانشجو - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

محل برگزاری: گرگان

ایمیل:    info@hakimjorjani.ir