رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه

کتاب «رساله ساز و پیرایه شاهان پرمایه» بر پایه سندهای تاریخی گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملک به کوشش محمدمحسن شارعی منتشر شد.
2023-01-04 16:14:22

مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه حافظ

کتاب «حافظ‌پژوهی» شامل مجموعه مقالات همایش دو سالانه حافظ با گردآوری و تدوین مهدی حمایت‌خواه منتشر شد.
2023-01-04 15:35:04

تاریخ اجتماعی زنان قاجار بر اساس اسناد مالی

نشست تخصصی «ملاحظاتی درباره تدوین تاریخ اجتماعی زنان قاجار بر اساس اسناد مالی» با سخنرانی امین محمدی در کتابخانه ملی برگزار شد.
2023-01-04 14:58:48

«خلاصة‌ الأشعار و زبدة ‌الأفکار» منتشر شد

کتاب «خلاصة ‌الأشعار و زبدة‌ الأفکار» بخش همدان و لاحقه‌های بغداد و جُربادقان و خوانسار و نواحی آن بلاد تألیف میرتقی‌الدین کاشانی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات مرتضی موسوی و رضوان مسّاح منتشر شد.
2023-01-02 17:43:12

مفهوم پیشرفت علمی در جهان اسلامی

معصومی همدانی در این گفتار نشان داده که نزد دانشمندان تمدن اسلامی نیز درک و دریافتی روشن و واضح از تحول و بلكه پیشرفت كمی و كیفی در علم وجود داشته است.
2023-01-02 17:02:36

اعلام فراخوان چهارمین دوره «جایزۀ ادبی استاد محمد قهرمان»

فراخوان چهارمین دورۀ اعطای جایزۀ ادبی «استاد محمد قهرمان» از سوی مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.
2023-01-02 16:29:08

گنجینه نسخ خطی کتابخانه میراث جهانی کاخ گلستان

نشست «گنجینه نسخ خطی کتابخانه میراث جهانی کاخ گلستان» در کاخ گلستان عمارت باب عالی برگزار می‌شود.
2023-01-02 15:53:51

آیین یادبود «سید احمد وکیلیان» برگزار می‌شود

آیین یادبود زنده‌یاد «سید احمد وکیلیان»، فرهنگ‌پژوه و فولکلوریست برجسته، در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود.
2023-01-02 15:20:16

جایگاه تاریخ‌نگاری اجتماعی در ایران در گفت‌وگو با عیسی عبدی

متون انتقادی و توسعه آنها کمابیش نشان‌دهنده نقش مردم و خواست‌‌های آن‌هاست و در واقع این متون دنبال افزایش کنشگری و نقش مردم بودند.
2023-01-02 14:47:26

15 دی آخرین مهلت ارسال مقاله به دوسالانه نقد زرین

آخرین مهلت ارسال مقالات چاپ شده در سال‌های 1399 و 1400 به دومین دوره دوسالانه نقد زرین 15 دی‌ماه 1401 است.
2023-01-01 23:47:38

صفحه‌ها