سفینه روغای ـ سفینه ای شیعی از قرن هشتم

میراث مکتوب- علی صدرایی خویی در شماره اخیر میراث شهاب (شمارۀ 79-80) نوشته ای را درباره معرفی سفینه روغای به انتشار رسانیده است.

در این مقاله سفینه ای از قرن هشتم هجری، متعلق به دانشمندی شیعی گمنام، معرفی می‌گردد که در نوع خود بی نظیر است و دربارۀ متون منقول شیعی از حدیث و دعا، مطالب جدیدی دارد و برای چند متن مهم شیعی، کهن ترین نسخه شناخته شده محسوب می گردد. تا کنون هفت سفینه و بیاض و جنگ، متعلق به سدۀ هشتم هجری، تماماً یا بخشهایی از آنها منتشر شده است ـ مجموعه عرفانی مدرسه نمازی خوی، سفینه تبریز، سفینه شمس حاجی، جنگ مهدوی، بیاض علاء مرندی، یتیمۀ الدرر و کریمة الفقر ـ سفینه ای که در این مقاله معرفی می شود یکی دیگر از سفینه های متعلق به سدۀ هشتم بوده و از نظر تاریخی بعد از سفینه تبریز قرار دارد. یعنی در سال 740 ق تدوین شده است. ویژگی این سفینه آن است که سفینه روایی و ادبی است و جامع آن از دانشمندان شیعه می باشد، برخلاف هفت سفینه مذکور، که جنبه ادبی و علمی در آنها بر دیگر موضوعات غلبه دارد. این سفینه ارزشمند در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 10481 نگهداری می شود و دارای 142 برگ است. این سفینه از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول: بخش الحاقی و جدید که 33 برگ اول سفینه را شامل می شود. مطالب این بخش در قرن نهم یا بعد از آن تحریر شده است. بخش دوم: بخش اصلی که از برگ 34 تا 142 را دربرمی گیرد و شامل 108 برگ می شود و سفینه ای که روغای تدوین نموده همین بخش است که در سال 740 ق مطالب آن را تحریر نموده و در موارد متعدد نام خود و تاریخ تحریر را ذکر کرده است.

  فصلنامه میراث شهاب (کتابشناسی و نسخه شناسی ـ سال بیستم، شمارۀ 4 (پیاپی 80-79)، بهار و تابستان 1394، به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدمحمود مرعشی نجفی به تازگی منتشر شده است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.