کرفتو در گذر تاریخ و حافظه تاریخی

  میراث مکتوب- ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان با همکاری مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج و فرمانداری شهرستان دیواندره ، اولین همایش ملی غار کرفتو را در روزهای پنج شنبه و جمعه، 6 و 7 خردادماه 1395 در شهر دیواندره برگزار می کنند.

محورهای همایش:

1_ کرفتو در فرهنگ عامیانه (اسطوره ها، افسانه ها، رازها و باورهای محلی)

2_ جایگاه و اهمیت کرفتو در مطالعات و کاوش های باستان شناسی

3_ جایگاه و اهمیت کرفتو در مطالعات زمین شناسی و غارشناسی

4_ مرمت و حفاظت از کرفتو به عنوان میراث باستانی

5_ بررسی گونه های گیاهی و جانوری کرفتو

6_ کرفتو در گذر تاریخ و حافظه تاریخی

7_ بازنمایی کرفتو در هنر و ادبیات

8_ کرفتو، توریسم و توسعه

دبیر علمی همایش این دکتر امید ورزنده، مدیر مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و دبیر اجرایی آن مهندس سید محسن علوی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کردستان هستند.

دفتر امور پایگاه های میراث جهانی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و جامعه باستان شناسی ایران نیز در برگزاری این همایش سهیم هستند.

آخرین مهلت ارسال مقالات یکم اردیبهشت ماه 1395 ، اعلام نتيجه داوری10 ارديبهشت 1395 است.

جهت ثبت و ارسال مقالات به سایت همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج رجوع کنید.