فراخوان نخستین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به گلستان سعدی

میراث مکتوب - نخستین همایش متن پژوهی ادبی: نگاهی تازه به گلستان سعدی اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.

محورهای همایش عبارت است از:  

تحلیل متن

بلاغت و زیبایی شناسی

سبک شناسی

نقد ادبی

مطالعات بینارشته ای

مطالعات زبانی

تاریخ ادبیات

ادبیات تطبیقی

و موضوعاتی که با گلستان سعدی مرتبط باشد و رویکردی تازه به متن داشته باشد      

برگزار كنندگان: هسته مطالعات ادبی و متن پژوهی با مشارکت اندیشگاه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس

مهلت ارسال چکیده و متن كامل مقالات: 15 فروردین 1395

تاریخ برگزاری همایش: اردیبهشت 1395

matnpajoohi.ir سایت همایش :

تلفن تماس دبیرخانه: 09306801370

محل برگزاری: تهران - کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ایمیل: matnpajoohi@gmail.com

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.