فراخوان نخستین همایش ملی دانشجویی روایت پژوهی

میراث مکتوب - نخستین همایش ملی دانشجویی انجمن نقد ادبی ایران با عنوان روایت پژوهی خرداد سال آینده برگزار می شود.

محورهای همایش عبارت است از:

روایت شناسی و روایت

نشانه شناسی و روایت

نشانه معناشناسی و روایت

اسطوره شناسی و روایت

روان شناسی و روایت

جامعه شناسی و روایت

پساساختگرایی و روایت

بوم گرایی و روایت

گفتمان و روایت

مطالعات تطبیقی و روایت

مطالعات تاریخی و روایت

مطالاعات فرهنگی و روایت

بررسی رویکردهای تازه در نقد روایت

آسیب شناسی نقد روایت ، نقد نقد

محورهای همایش   

برگزار كنندگان: انجمن علمی نقد ادبی ایران .

مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس .

دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد.

مهلت ارسال چکیده و متن كامل مقالات: 30 اسفند 1394

تاریخ برگزاری همایش: 6 خرداد 1395

سایت همایش:  iaalc.com

تلفن تماس دبیرخانه: 88630220

آدرس دبیرخانه: تهران - خیابان فاطمی غربی- خیابان سیندخت شمالی - کوچه فتاح الجنان- پلاک 3

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فرهنگیان