برگزاری نشست خاقانی و دانش‌های عصر خود

میراث مکتوب - خاقانی به دانش‌های عصر خود آگاهی‌های فراوان داشته است. قرآن کریم و معارف اسلامی و تواریخ و سیر و داستان‌های پیامبران و تصوف و عرفان و حکمت و هیئت و نجوم در آثار خاقانی هوایداست.

خاقانی با چیره‌دستی مصطلحات دانش‌های زمان خود را در استخدام سخن خود درآورده و به گونه‌ای سخت استادانه در سطر سطر کلام خود جای داده و فرزانگی خود را اثبات کرده است. خاقانی اصطلاحات ستاره‌شناسی را هم چون اختر‌شماری فرزانه و آگاه در مضامین شعری خود جای داده است.

هفتمین و هشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ خاقانی در روز چهارشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ به خاقانی و دانش‌های عصر خود اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر عباس ماهیار استاد دانشگاه خوارزمی و خاقانی‌پژوه در مرکز فرهنگی شهرکتاب، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم، پلاک ۸ برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.