سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 بهمن در این مرکز برگزار شد.دکتر بهرام گرامی، دکتر محسن کوهستانی، عبدالعاطی محیی الشرقاوی از کشور مصر، دکتر کیانوش کیانی هفت لنگ و دکتر محمد صدر در این دیدار برای حاضران سخن گفتند.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
امیرمحمد گمینی - عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران امیرمحمد گمینی - عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
از راست: عبدالعاطی محیی االشرقاوی، حجت الاسلام سید صادق حسینی اشکوری،  محمدعلی خسروی معاون فرهنگی سابق سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام والمسلمین نورالهیان از راست: عبدالعاطی محیی االشرقاوی، حجت الاسلام سید صادق حسینی اشکوری، محمدعلی خسروی معاون فرهنگی سابق سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام والمسلمین نورالهیان
از راست: میرهاشم محدث و بهروز ایمانی از راست: میرهاشم محدث و بهروز ایمانی
استاد محمد روشن - مصحح جامع التواریخ استاد محمد روشن - مصحح جامع التواریخ
از راست: عسکر بهرامی و عمادالدین شیخ الحکمایی از راست: عسکر بهرامی و عمادالدین شیخ الحکمایی
از راست: سید سعید میرمحمدصادق - پژوهشگر تاریخ دورۀ صفویه و دانشجوی دکتری تاریخ و یونس کرامتی، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران  از راست: سید سعید میرمحمدصادق - پژوهشگر تاریخ دورۀ صفویه و دانشجوی دکتری تاریخ و یونس کرامتی، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
رونمایی از کتاب صحیفۀ سجادیه با ترجمه ای کهن به فارسی در بیست و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب رونمایی از کتاب صحیفۀ سجادیه با ترجمه ای کهن به فارسی در بیست و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
علی اشرف صادقی - مدیرگروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی علی اشرف صادقی - مدیرگروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
رونمایی از کتاب جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) در بیست و هشتمین دیدار دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب رونمایی از کتاب جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) در بیست و هشتمین دیدار دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: دکتر نوش آفرین انصاری و دکتر مهدی محقق از راست: دکتر نوش آفرین انصاری و دکتر مهدی محقق
احسان الله شکراللهی - پژوهشگر و مدیرکل نسخه های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی احسان الله شکراللهی - پژوهشگر و مدیرکل نسخه های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی
از راست: حجت الاسلام والمسلمین سید صادق حسینی اشکوری، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خسروی معاون فرهنگی سابق سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام والمسلمین نورالهیان از راست: حجت الاسلام والمسلمین سید صادق حسینی اشکوری، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خسروی معاون فرهنگی سابق سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام والمسلمین نورالهیان
از راست: عبدالحسن بصیره، بهرام گرامی و عبدالعاطی محیی الشرقاوی از راست: عبدالحسن بصیره، بهرام گرامی و عبدالعاطی محیی الشرقاوی
محسن معینی - پژوهشگر محسن معینی - پژوهشگر
مریم مشرف، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی مریم مشرف، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
وحید سبزیان پور - رییس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه وحید سبزیان پور - رییس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه
از راست: حمید بهلول، مدیر داخلی مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران و حسن امینی - پژوهشگر تاریخ علم از راست: حمید بهلول، مدیر داخلی مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران و حسن امینی - پژوهشگر تاریخ علم
از راست: حمید قلیچ خانی (پژوهشگر حوزۀ خوشنویسی) - خسرو خواجه نوری (پژوهشگر حوزۀ تاریخ) و استاد محمد روشن مصحح جامع التواریخ از راست: حمید قلیچ خانی (پژوهشگر حوزۀ خوشنویسی) - خسرو خواجه نوری (پژوهشگر حوزۀ تاریخ) و استاد محمد روشن مصحح جامع التواریخ
حمید قلیچ خانی - پژوهشگر حوزۀ خوشنویسی حمید قلیچ خانی - پژوهشگر حوزۀ خوشنویسی
ناصر گلباز - فهرست نگار و نسخه شناس ناصر گلباز - فهرست نگار و نسخه شناس
بهرام گرامی - مؤلف کتاب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی بهرام گرامی - مؤلف کتاب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی
وحید سبزیان پور - رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه وحید سبزیان پور - رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن کوهستانی - رهبر ارکستر سمفونیک دانشگاه صدا و سیما محسن کوهستانی - رهبر ارکستر سمفونیک دانشگاه صدا و سیما
عبدالعاطی محیی الشرقاوی - مدیرمؤسسۀ علم لندن و نسخه شناس (کشور مصر) عبدالعاطی محیی الشرقاوی - مدیرمؤسسۀ علم لندن و نسخه شناس (کشور مصر)
محمد صدر - پژوهشگر تاریخ پزشکی محمد صدر - پژوهشگر تاریخ پزشکی
کیانوش کیانی هفت لنگ - پژوهشگر رشته جغرافیای انسانی کیانوش کیانی هفت لنگ - پژوهشگر رشته جغرافیای انسانی
فاطمه فیاض  (از کشور پاکستان)- دانشجوی دکتری زبان فارسی دانشگاه تهران فاطمه فیاض (از کشور پاکستان)- دانشجوی دکتری زبان فارسی دانشگاه تهران

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.