رونمایی از کتاب «اميركبير و ناصرالدين شاه»

میراث مکتوب - آئين رونمايي از كتاب «اميركبير و ناصرالدين شاه» روز شنبه اول اسفند برگزار خواهد شد.

در این مراسم سید صادق سجادی، علی بهرامیان و سید علی آل داوود مؤلف کتاب حضور خواهند داشت. 

همچنین حضور سید جواد طباطبایی به دلیل کسالت در این نشست کنسل شده است.

این نشست روز شنبه اول اسفند سال جاری ساعت ١٧ در سرای اهل قلم خانۀ کتاب برگزار خواهد شد.