روایتی از اوضاع اجتماعی مردم ایران در حاشیۀ راه آهن سراسری

میراث مکتوب - مراسم رونمایی از مجموعه عکس های متعلق به دهۀ 1930 میلادی با موضوع «مردم شناسی در مسیر راه آهن سراسری ایران» 11 اسفند برگزار می شود.

این مراسم از سوی ادارۀ اسناد تاریخ دیپلماسی روز سه شنبه 11 اسفند از ساعت 10 صبح در سازمان ایرانی مجامع بین المللی واقع در نیاوران، خیابان شهید آقایی برگزار خواهد شد.