نسخه های خطی در کشور یمن و سنن مربوط با آن

مجموعه مقالات - زیر نظر دیوید هولنبرگ از دانشگاه اورِگون، کریستف راوخ از کتابخانۀ دولتی برلین، زابینه اشمیتکه از مؤسسه مطالعات پیشرفتۀ دانشگاه پرینستون.

 

 

مقالات کتاب ناظر بر سنت نسخه نویسی و معرفی نسخه های خطی یمن و نقش آن در فرهنگ و مطالعات علمی است. کتاب محدودۀ زمانی گسترده ای را از قرن اول هجری تا عصر حاضر دربرمی گیرد و حاصل مطالعۀ دقیق نسخه های خطی یمن است و وسعت و غنای روشهای نسخه نویسی را نشان می دهد. روشهایی که به طور مستقیم با مسائل متنی مربوط است و همچنین اهمیت تأثیرات متقابل و حوزه های در هم داخل‌شوندۀ نسخه شناسی، نقد متن، تاریخ، اجتماعی و سیر تحولات اندیشه را نشان می دهد.

مقالات کتاب به قلم حسن انصاری، اسماء هلالی، کریستین هونه فلد، ویلفرد مادلونگ، زابینه اشمیتکه و شماری دیگر از محققان در سال 2015 در مجموعه کتابهای اسلام شناسی انتشارات بریل انتشار یافته است.