رکن دوم تذکره میرتقی

ميراث مكتوب - محمدحسین اسلام پناه در یادداشتی ضمیمه 24 آینه میراث را که با عنوان میرتذکره به چاپ رسیده، بررسی کرده است.
اسلام پناه در بخشی از این یادداشت می نویسد: در نشریه آینه میراث ضمیمه 24 احوال و آثار میرتذکره ضمن توصیف ارکان تذکرۀ خلاصة الاشعار و ... از فقدان رکن دوم این چنین سخن رفته است.
از مطالب رکن دوم جز ترجمۀ مستقل احوال سرایندگان در نسخه «ایندیا آفیس» و شرح احوال و ابیاتی پراکنده در دستنویس های موجود و قابل دسترس در ایران چیزی یافت نشد. جز ترجمه احوالی پراکنده از 26 شاعر این بخش نسخه ای در دست نیست بنابراین به نظر می رسد نسخه اساس این بخش یا بطور کلی از دست رفته و یا میرتذکره در نگارش این بخش توفیق نیافته است که حدس دوم نزدیک به یقین است»
خوشبختانه حقیر در دوران فعالیت به صحافی سنتی از جمله کتبی که دیده ام رکن دوم این تذکره است در نسخه ای منقح و پاکیزه به قطع رحلی کوچک در 582 صفحه 4 ستونی، هر صفحه 24 سطر نستعلیق ریز با عناوین شنجرف به کتابت علیجان بن شمس الدین حاجی در سال 993 هجری قمری شامل ترجمۀ احوال 34 نفر شاعر که با سعدی شروع می شد و از شرح حال او صفحاتی از اول افتادگی دارد. جدول ضمیمه شامل اسامی شاعران، تعداد صفحات اختصاص داده شده به هر شاعر و تعداد ابیات تقریبی صاحب ترجمه است. از شاعران مذکور در جدول مربوط به این رکن در «میرتذکره» صفحات 95 تا 98 شاعران ردیف بای 6، 9، 12، 17، 18، 33، 34، 37، 39، 40، 41 و 42 در نسخه خطی وجود ندارند، در جدول رکن دوم «میرتذکره» دیده نمی شوند.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.