مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران برگزار می کند:

همایش بزرگداشت روز حکیم خواجه نصیرالدین طوسی

میراث مکتوب - همایش بزرگداشت روز حکیم خواجه نصیرالدین طوسی با حضور غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، ابوالقاسم رحمانی، محمدحسین حشمت پور، عبدالحسین خسروپناه، محمدحسین نائیجی و شهین اعوانی به عنوان دبیر علمی همایش روز چهارشنبه 5 اسفند برگزار می‌شود.

گفتنی است این همایش ساعت 14:00 در سالن همایش های مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک 4 برگزار می شود و حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.