اسلام و عقلانیت: تأثیر غزالی در عالم اندیشه

میراث مکتوب - مجموعۀ مقالات به مناسبت نهصدمین سال تولد غزالی، جلد اول

تصحیح جورج تِمِر، دانشگاه ارلانگن، نورنبرگ، انتشارات بریل، سال 2015

 موضوع کتاب، بررسی افکار ابوحامد غزالی است (5050م، 1111) به عنوان عالمی متألّه و متفکری که به علوم کلامی و عقلی پرداخته است. اندیشمندی که جریان کلامی و فلسفی را به هم پیوست و عقلانیت را با تصوف درآمیخت. بیشتر مقالات بررسی فرازهای مهم افکار غزالی است: رویکرد عقلانی غزالی به قرآن و تفسیر و موضوعات عمدۀ کلام و الهیات اسلامی و همچنین امور روزمره زندگی مسلمانان، امور مربوط به خانواده و تعلیم و تربیت از آن جمله است. تعداد دیگری از مقالات تأثیر غزالی بر اندیشمندان بعدی را روشن می کند و در این زمینه تأثیر غزالی در اندیشمندان مسیحی و یهود که آنان نیز خواسته اند عقلانیت را در مطالعات دینی داخل کنند، بررسی شده است.

این کتاب در حوزه مطالعات اسلامی، بررسی تطبیقی ادیان و علوم کلامی و حکمی اهمیت دارد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.