تصاویری از مراسم رونمایی از چاپ نسخه برگردان کتاب صحیفۀ سجادیه با ترجمۀ کهن به فارسی

میراث مکتوب - مراسم رونمایی از چاپ نسخه برگردان کتاب صحیفۀ سجادیه با ترجمۀ کهن به فارسی از ذخایر موزۀ موقوفۀ میرزا محمد کاظمینی، عصر روز پنجشنبه 6 اسفند در یزد برگزار شد.

در این مراسم که به همت ادارۀ کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، مؤسسۀ فرهنگی و پژوهشی ریحانة الرسول و آستانۀ مقدسۀ حضرت امامزاده جعفر (ع) برگزار شد محمدحسین ساکت، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر مسعود قاسمی، دکتر مهدی ملک ثابت، دکتر اکبر ایرانی و میرزا محمد کاظمینی دربارۀ این اثر ارزشمند سخنرانی کردند.