نقش وزیران آل بویه در عرصه های مختلف

میراث مکتوب - کتاب نقش وزیران آل بویه در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران تألیف محمد شاهین فر از سوی نشر کتاب تارا به چاپ رسید.

در کتاب حاضر سعی شده نقش وزیران حکومت آل‌ بویه در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

این کتاب شامل چهار فصل است:

نگاهی بر اوضاع عمومی ایران در عصر آل‌بویه  

عملکرد وزیران آل‌ بویه

نقش وزیران آل‌ بویه در عرصه‌های فرهنگی

نقش وزیران آل ‌بویه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی

این کتاب بر آن است که خوانندگان را با تاریخ ایران به‌خصوص حکومت آل‌بویه آشنا کند.

شاهین فر، محمد، نقش وزیران آل بویه در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران، شهرری، کتاب تارا، 168 صفحه، شمارگان: 1000 نسخه، قطع: رقعی، بها: 120000 ریال، 1394.