دیوان مُنجیک تِرمِذی به زودی در بازار نشر

ميراث مكتوب - دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم تا يك ماه ديگر از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.
ابوالحسن علی بن محمد مُنجیک تِرمِذی از شعرای سده چهارم هجری است. وی از دوران جوانی در دربار شاهان چغانی به مدح سرایی مشغول بوده و ابوالمظفر احمد چغانی و طاهر بن فضل چغانی از ممدوحین او بوده اند. منجیک در قصیده سرایی، شاعری چیره دست بوده و محتوای غالب اشعار او مدح و هجو است. در حال حاضر نسخه ای از دیوان او باقی مانده و تنها ابیات مختصری از وی در برخی منابع پراکنده است.
این منابع را می توان در چهار دسته شامل تذکره ها، لغت نامه ها، جنگ ها و کتب بلاغی قرار داد.
در این کتاب ابیات منجیک از این منابع گردآوری شده و مورد تصحیح مقابله قرار گرفته است. تعداد ابیات گردآوری شده مجموعاً بیش از 400 بیت است که در سه بخش شامل ابیات پیوسته، ابیات پراکنده مرتبط و ابیات پراکنده تفکیک شده اند.
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، در یادداشت کوتاهی بر این کتاب نوشته اند: «کوشش ارجمندی که آقای احسان شواربی مقدم، در راه بازسازی و احیای شعرهای برجای مانده از شاعر بزرگ قرن چهارم منجیک ترمذی بسامان رسانده است جای همه گونه تقدیر و ستایش است به ویژه که در شرایط سنی ایشان باید از نوادر ایام به حساب آید.»


افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.