طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی تا پایان قرن هشتم هجری

میراث مکتوب - طبقه بندی علوم از مباحث راهبردی برای هر تمدنی و مبتنی بر خواست فرهنگی حکومت است.

عموماً هرچه حکومت مقتدرتر باشد، تمدنی قوی تر از دل آن شکل می گیرد. شکل گیری تمدن قدرتمند در عرصۀ فرهنگ رکن مستحکم دیگری هم دارد و آن نظریه پردازی و دانش پروری است که طبقه بندی علوم فرآوردۀ آن است. برای هر تمدنی که به گسترش خود پابند باشد – که البته آن خواست ذاتی هر تمدنی است – طبقه بندی علوم امری حیاتی و راهبردی است. هر تمدنی، در تعیین راهبرد، بر مبنای دو شاخص – ظرفیت درونی و فرصت ها و تهدیدات بیرونی – و بر اساس منویات بنیادیش، هر بار تعریف و ترمیم می شود و به حیات خود ادامه می دهد تا جایی که تمدن و حکومتی قوی تر بر آن فایق آید. لذا، در هر عصر، طبقه بندی علوم به دست تمدن برتر آن عصر صورت می گیرد.  

متن کامل این مقاله نوشتۀ مسعود طاهری که در شمارۀ جدید نامۀ فرهنگستان (دورۀ چهاردهم، شمارۀ چهارم، پیاپی 56، تابستان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.