مقایسه ای میان شخصیت تیمور در تیمورنامۀ هاتفی و اسکندر در اسکندرنامۀ نظامی

میراث مکتوب - نشست «شخصیت پردازی تیمور و اسکندر در ادبیات حماسی فارسی: مقایسه ای میان شخصیت تیمور در تیمورنامۀ هاتفی و اسکندر در اسکندرنامۀ نظامی» روز دوشنبه 17 اسفند سال جاری در مرکز ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانۀ ملی برگزار خواهد شد.

در این نشست خانم ماریان الیزابت اسمیت، عضو دپارتمان شرق شناسی دانشگاه میشیگان سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز دوشنبه 17 اسفند از ساعت 10 صبح در سالن همایش های مرکز ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانۀ ملی واقع در بزرگراه حقانی غرب به شرق، بعد از مترو حقانی برگزار می شود.