کشکول در گام دوم

میراث مکتوب - شمارۀ دوم فصلنامۀ علمی اسناد و نسخه های خطی مناطق کردنشین «کشکول» منتشر شد.

 

فهرست مطالب این فصلنامه به این قرار است:

سرمقاله

ردیابی فرهنگ خفته/ سید معتصم هاشمی

کرامت همه عالم به خوی انسانی است/ سید محمد صمدی

جهان آرا پاوه ای، روحی زنانه در روح زمانه/ کامل صفریان، سیده زهرا سجادی

مولوی از روی نسخه ای خطی بقلم سید طاهر هاشمی/ عبدالله حبیبی

آثار علمی و تمدنی کردها در قاهره دوره عثمانی/ عماد عبدالسلام رووف، سید جمال قریشی

معرفی کشکول شیخ حسن مولان آباد/ محمد عرفان پارسا

متن فرمان انتصاب بوداق سلطان مکری و معرفی یکی از وزرای او/ محمد عبدلی

چند سروده از میرزا شفیع در کتابخانه دولتی برلین/ سید آرمان حسینی آبباریکی

تاملی بر کشکول محمود پاشای جاف و فهرست اشعار شاعران کرد در آن/ عبدالله صمدی

نگاهی بر مجموعه ای خطی و یک اجازه علمی/ امجد امام

کتابشناسی اجمالی عشایر اشنویه با تاکید بر کتاب های فارسی/ پرویز راد

تازه های کتاب

نگارخانه

بایگانی

چاپ عکسی

منبع: بساتین

نمایه