سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 28 اسفند در این مرکز برگزار شد. در این مراسم ضمن ارائۀ گزارش برنامه های میراث مکتوب در بهمن ماه، بهرام گرامی و عبدالحسن بصیره دربارۀ آثار تازه منتشر شدۀ خود سخن گفتند و سید علی موسوی گرمارودی و سید عبدالجواد موسوی شعرخوانی کردند.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: محمد روشن و احسان اشراقی از راست: محمد روشن و احسان اشراقی
غلامرضا جمشیدنژاد اول غلامرضا جمشیدنژاد اول
از راست: حجت الاسلام والمسلمین سلمان صفوی و منوچهر صدوقی سها از راست: حجت الاسلام والمسلمین سلمان صفوی و منوچهر صدوقی سها
از راست: سید عبدالجواد موسوی طبری و سید عبدالرضا موسوی طبری از راست: سید عبدالجواد موسوی طبری و سید عبدالرضا موسوی طبری
از راست: احسان شواربی، الوند بهاری و ضیاء موحد از راست: احسان شواربی، الوند بهاری و ضیاء موحد
عبدالحسن بصیره - پژوهشگر و ویراستار کتاب فرهنگ فیزیک عبدالحسن بصیره - پژوهشگر و ویراستار کتاب فرهنگ فیزیک
جمشید کیانفر - پژوهشگر و مصحح جمشید کیانفر - پژوهشگر و مصحح
علی میرانصاری - پژوهشگر علی میرانصاری - پژوهشگر
بهرام گرامی - مؤلف کتاب هزار سال گل و گیاه در شعر فارسی بهرام گرامی - مؤلف کتاب هزار سال گل و گیاه در شعر فارسی