کنفرانس «تاریخ علم: اسلام، اروپا و چین» برگزار می شود

میراث مکتوب - پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و دانشگاه اوترخت هلند، کنفرانس «تاریخ علم: اسلام، اروپا و چین» را برگزار می کنند.

این کنفرانس از 6 تا 8 اردیبهشت 1395 (25 تا 27 آوریل 2016) از ساعت 11 تا 17 در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچۀ بهنام، شمارۀ 23 برگزار می شود.

سخنرانی های این کنفرانس به زبان انگلیسی است و ورود برای عموم آزاد می باشد.

عناوین موضوعات و اسامی سخنرانان این همایش را اینجا مشاهده کنید.