سخنرانی دکتر آموس برتولاچی دربارۀ «به سوی تصحیح انتقادیِ الهیات الشفاء ابن سینا»

میراث مکتوب - مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران نشست«به سوی تصحیح انتقادیِ الهیات الشفاء ابن سینا» را برگزار می کند.

روز یکشنبه 5 اردیبهشت 1395  مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران میزبان آقای دکتر آموس برتولاچی (AMOS BERTOLACCI)  دانشیار دانشگاه Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy  و استاد فلسفه اسلامی است. وی نماینده مدیر استراتژی بین‌المللی دانشگاه اسکولا نرمال نیز می‌باشد. دکتر برتولاچی 43 مقاله در زمینه فلسفه اسلامی، ابن‌سینا، ابن‌رشد، فارابی و دیگر فیلسوفان بزرگ اسلامی  دارد.

زبان سخنرانی انگلیسی است و حضور استادان، علاقه‌مندان و دانشجویان مقطع دکتری فلسفۀ اسلامی آزاد است.

در این جلسه آقای دکتر آموس برتولاچی به ارائه مقاله‌ی خود با عنوان «به سوی تصحیح انتقادیِ الهیات الشفاء ابن سینا» (Towards a Critical Edition of the Ilāhiyyāt of Avicenna's Kitāb al-Šifāʾ)  می‌پردازند.

این نشست علمی رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 در سالن میزگرد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد و تا ساعت 30/ 11 ادامه دارد.

چکیدۀ این سخنرانی را اینجا ببینید